MENU

Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”

2260
0

30 września | niedziela | 20:00 | ICE Kraków | KUP BILET | PROGRAM GFK 2018

Zespół powstał dzięki Władysławowi Sierpowskiemu 27 marca 1951 roku jako 35 osobowa grupa pod nazwą „Robotniczy Zespół Pieśni i Tańca Branżowych Spółdzielni Pracy w Krakowie”. W późniejszym okresie pojawiła się nazwa „Krakowiacy”. Pierwszym Choreografem Zespołu był Prof. Marian Wieczysty, pierwszym dyrygentem Prof. Zbigniew Soja, ówczesny dyrygent Filharmonii Krakowskiej, Józef Makowicz – koncertmistrz Filharmonii Krakowskiej, Mieczysław Kotlarczyk – twórca Teatru Rapsodycznego, Profesorowie: Marian Duliński, Zbigniew Pieńkowski, Ludwik Wiśniowski, Witold Zechenter.

Po raz pierwszy „Krakowiacy” wystąpili 30 kwietnia 1951 roku w krakowskim Teatrze Studio przy ulicy Skarbowej. Potem rozpoczęło się tworzenie nowych programów artystycznych, a zespół do dzisiaj uczestniczy we wszystkich najważniejszych uroczystościach Miasta Krakowa. Już w 1958 roku zespół wyruszył ze swoim programem w świat. „Krakowiacy” koncertowali w Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Na przestrzeni dziesięcioleci zespół zdobył wiele krajowych i zagranicznych odznaczeń, które skrzętnie gromadzone są w siedzibie zespołu tworząc swoiste, niepowtarzalne muzeum.

Przez ponad 60 lat istnienia zespół pozostał całkowicie apolityczny, a jego jedynym celem jest promocja polskiej kultury ludowej, propagowanie, kultywowanie i ochrona polskich tradycji, zwyczajów, tańców, pieśni, muzyki i kostiumów. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku „Krakowiacy” stali się gminną instytucją kultury Miasta Krakowa. Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, odznaczył Zespół Medalem “HONORIS GRATIA”.